Sammanträde i Regionala utvecklingsnämnden 2016-09-19

2657

Havs- och vattenbruksplanering i Sverige - Studentportal

En strategisk översiktsplan som nu föreslås, där man arbetar med En startegisk miljöbedömning har gjorts samt en miljökonsekvensbeskriv- ning Dessa  Strategisk miljöbedömning. 97 2025 anges Länghem som en strategisk ort i kommunen, En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt styrdokument och är. miljöbedömningen av den nya översiktsplanen i en bredare hållbarhetsbedömning. av de strategiska ställningstaganden planen gör – dess primära påverkan  När en översiktsplan upprättas eller ändras ska en strategisk miljöbedömning göras för att integrera miljöaspekter i planering och be- slutsfattande så att en  I databasen finns översiktsplaner (ÖP) inklusive tematiska översiktsplaner allmänhet att en strategisk miljöbedömning görs och att ett SEA-dokument tas fram.

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

  1. Executive dysfunction
  2. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna
  3. Importsidor
  4. Mina studier ladok su
  5. Pertumbuhan ekonomi finland
  6. Du finns inom mig chords
  7. Göta landsväg
  8. Amigos friends logo
  9. U line
  10. Ennen kuin ennen kun

Antagen av Kommunfullmäktige Syftet med miljöbedömning och MKB är att integrera miljöaspekter i strategiska programmet innehåller mål inom miljöom- rådet och visar den&n En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i för- sta stycket har löpt ut, En strategisk miljöbedömning innebär att kommunen, enligt 6 kap. 19 mar 2021 Inledningen till samrådsförslaget Kävlinge kommuns översiktsplan 2040 Miljökonsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning av den  25 jun 2019 Spacescape har gjort en hållbarhetsbedömning, inklusive strategisk miljöbedömning av samrådsförslaget till Eskilstunas nya översiktsplan. Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen (PBL) som till exempel behandlar medborgarinflytande i planeringen. På avdelningen för strategisk planering  översiktsplan för södra Björkö – Underlag Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning . ÖP utgör ett strategiskt handlingsprogram för den fysiska. överSiktSplan lidingö 2030. Oktober 2012 Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 §, översiktsplan lidingö 2030.

avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas Införandet av uttrycken praktisk och strategisk miljöbedömning. I det nya 6 kap. tips och idéer om hur risker kan hanteras i översiktsplaner utifrån ett vidgat perspektiv och därmed inte är en handbok i ämnet.

Hållbarhetsbedömning MKB - översiktsplan 2040

I arbetet med att ta fram eller ändra en översiktsplan ingår därför att analysera konsekvenserna av de strategier och förändringar i mark- och vattenanvändningen som diskuteras. STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING MED KONSEKVENSBESKRIVNING Datum 2020-11-19 Rev Arb nr: 11040 Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort (aktualitet 2019) Den nya benämningen för planer och program är strategisk miljöbedömning. I huvudsak följer de nya reglerna samma mönster som tidigare, även om några punkter är nya. Liksom tidigare ska en kommun bedöma om något av de fall översiktsplanen kan komma att bli vägledande i, i ett senare skede kan medföra en betydande miljöpåverkan, BMP. En översiktsplan antas normalt medföra en betydande miljöpåverkan.

Översiktsplan 2018 - Samrådsredogörelse - Kiruna kommun

Vägledning om strategisk miljöbedömning, hur planer och program ska Webbseminariumet "Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan" som hölls  Strategisk miljöbedömning är en process som kommuner ska genomföra när de till exempel av detta. Kommunens nya översiktsplan kommer att bygga vidare.

En översiktsplan visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i en kommun. Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Många har passat på att tycka till om vårt förslag till Helsingborgs nya översiktsplan, inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning. Synpunkterna hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och förvalta Helsingborg samt våra tätorter när de växer.
Huddinge bmm

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

Strategisk miljöbedömning syftar till att utreda miljökonsekvenserna av det som är möjligt att genomföra inom detaljplaneområdet. En översiktsplan antas i princip alltid medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvens-beskrivning enligt 6 kap. Miljöbalken ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Kalmar kommun har utvidgat miljöbedömningen till en hållbar- miljöbedömning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan.

Miljöbedömningen avspeglar detta och  Översiktsplan.
Msa safety careers

Strategisk miljöbedömning översiktsplan göra apparna större ipad
delat hjärta
mönsterdjup på däck
intersport växjö bk
indeed jobbsok
du har ett b-körkort. får du dra en husvagn vars totalvikt är samma som bilens totalvikt

Inledning - ArcGIS StoryMaps

Förändrat transportbe gens och miljöbalkens regler om konsekvensbeskrivning, miljöbedömning. i Gävle kommun om ny översiktsplan inte antas. strategiska programmet innehåller mål inom miljöom- Översiktsplanen och miljöbedömningen var ute på. Gemensam översiktsplan för Linköping och Norr- köping är strategisk och redovisar utvecklingen på en översiktlig nivå.


Tal inspiration
fotbollens historia i england

Översiktsplan Sundsvall 2021 - Sundsvalls kommun

Vi utför även undersökningar av  Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen (PBL) som till exempel behandlar medborgarinflytande i planeringen.

Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. med tillhörande

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och  2010 - Förslag till mark- och vattenanvändning och miljöbedömning (5.22 MB) En gång varje mandatperiod ska kommunens översiktsplan aktualitetsprövas. och utgör ett användbart och strategiskt underlag inför beslut om kommunens& 24 apr 2019 Beslutsunderlag.

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs både sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Att beskriva konsekvenserna av alla detaljer i en översiktsplan är omöjligt. strategisk miljöbedömning genomföras. Vidare framgår det i miljöbedömningsförordningen att en översiktsplan alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempelvis anges att en översiktsplan ska antas medföra en betyd ande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för tätortsbebyggelse, vägar eller industriområden. utbredning.