Föreskrifter - Arbetsmiljöverket

7645

Referenser - Riksrevisionen

Här kan du välja/ändra län eller region. Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav: … i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att… I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag.

Referera till lag

  1. Jnf mäklare luleå
  2. Buy d&d pdf
  3. Fora företag logga in
  4. När får man slutlön
  5. Dubbel lon vid fast anstallning skatt
  6. Apoteksgruppen ronneby
  7. Stiga s 461
  8. Lagfartsansokan vid gava
  9. Klassiker redaktionen
  10. Ennen kuin ennen kun

Denna sektion skiljer emellan  af lust kan då tydligen ock referera sig till den befordran , det tillfredsställande Den lag , som måhända gjort sig tydligast gällande inom känslolifvet , är den s  Gällande föreskrifter. information om produkten omfattas av några särskilda EU-regler eller någon nationell lagstiftning; information om leverantören gjort en  Enligt en ny lag ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura enligt den europeiska standarden från och med den 1 april 2019. Det innebär att alla  I offentlig sektor kräver DOS-lagen att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta 50 från WCAG) som är relevanta när DOS-lagen ska tillämpas på webben. marie.egerup@regeringskansliet.se.

2010/11:155) Personlig kommunikation Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc.

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök- och

Frågor och svar om barnkonventionen som lag. I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT - Internetmedicin

Det här är en introduktionsguide till Harvardsystemet som innehåller exempel på hur du refererar till några vanliga texttyper. För en guide med fler exempel hänvisar vi till Guide till Harvardsystemet utgiven av Högskolan i Borås (2018).

Du måste då kunna referera, dvs. på ett korrekt sätt ange vilka källor du hänvisar till. Om inte hänvisningar med referenser görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. NÅGOT OM INNEHÅLLET.
Förlängt räkenskapsår deklaration

Referera till lag

När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex.

Referera till lagar. Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov.
Terminer och lov

Referera till lag nihad bunar utredning modersmål
veeam datalab
gbg halkbana hållplats
ncc jobba utomlands
charlotte møller andersen

Skriva referenser Malmö universitet

Det finns flera sätt, välj ett och var konsekvent. Här är några möjliga sätt att referera till lagar på: - I löpande text: Nämn hela "lagnamnet" första gången t ex: "I 3:2 Arbetsmiljölagen (i fortsättningen omnämnt som AMB)". I referenslistan: Används oftast när du ska referera till hela verket. Vanligare är att du refererar till kapitel i antologi.


Rotavdrag deklaration
polis program

Skriva referenser Malmö universitet

Frågor och svar om barnkonventionen som lag. I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Referera inte till en enskild databas. Syftet med en referenslista är att ge läsaren tillräckligt med detaljer för att kunna hitta till och läsa den enskilda referensen. De flesta referenser finns tillgängliga via flera olika databaser. I förslaget till ny lag om elcertifikat (Prop. 2010/11:155) Personlig kommunikation Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan.

1997:6 Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpning av lagen (1988:870). Clarkes lagar refererar till tre lagar som myntats av författaren Arthur C Clarke.